• Moja Korpa
Prijavi se
Uslovi korišćenja- Dogma Brewery

Uslovi korišćenja

USLOVI KORIŠĆENJA I PRODAJE

Ovi Uslovi korišćenja i prodaje važe za prodaju proizvoda iz prodajnog asortimana Dogma brewery d.o.o, sa sedištem u Ul. Radnička br. 3, Beograd (u daljem tekstu: Trgovac) putem internet stranice https://shop.dogmabrewery.com/

Korisnici internet stranice mogu biti samo punoletna lica.


Član 1.
Podaci o trgovcu

Trgovinu putem internet stranice shop.dogmabrewery.com obavlja Dogma brewery d.o.o. Beograd, ul. Radnička br. 3, PIB: 109260653, MB: 21151041, kontakt e-mail: prodaja@dogmabrewery.com.

Trgovina iz stava 1. predstavlja trgovinu na daljinu u skladu sa zakonom.


Član 2.
Postupak kupovine

Kupovina proizvoda koji se prodaju putem sajta shop.dogmabrewery.com se može izvršiti od strane registrovanog i neregistrovanog korisnika.

Za teritoriju grada Beograda:
Minimalan iznos kupovine bez troškova dostave putem sajta shop.dogmabrewery.com je 3.000,00 dinara sa PDVom.
Za Iznosi kupovine ispod 3.000,00 dinara troškovi dostave iznose 500,00 dinara sa PDVom.

Za teritoriju Srbije (izuzev grada Beograda):
Cena dostave zavisi od težine porudžbine, obračunava se po zvaničnom cenovniku City Express kurirske službe, za sve porudžbine preko 5 KG iznos dostave je 350 RSD. Iznos dostave biće iskazan pri poslednjem koraku kupovine.

Slanjem porudžbine kupac prihvata ove Uslove korišćenja i prodaje.
Smatraće se da je potvrdom porudžbine od strane Trgovca zaključen ugovor između Trgovca i kupca.


Član 3.
Kupovina

Kupac može da se registruje kao korisnik sajta shop.dogmabrewery.com na odgovarajućoj stranici i unosom traženih podataka kao fizičko lice (ime, prezime, adresa, kontakt telefon, kontakt e-mail), koji će se čuvati u skladu sa zakonom i politikom privatnosti Trgovca.
Kupovina od strane registrovanog korisnika se obavlja tako što se korisnik prijavi na sistem koristeći svoje registracione podatke (korisničko ime i lozinku), a zatim izabrane proizvode stavi u korpu, izabere način plaćanja i potvrdi porudžbinu.
Kupovina može biti izvršena od strane nergistrovanog korisnika unosom traženih podataka - ime, prezime, adresa, kontakt telefon, kontakt e-mail.


Član 4.
Način plaćanja

Plaćanje porudžbine izvršene putem sajta shop.dogmabrewery.com je moguće izvršiti platnim karticama.
Račun će kupcu biti dostavljen uz porudžbinu i na e-mail.


Član 5.
Dostava

Nakon slanja porudžbine od strane Kupca počinje status obrade porudžbine. Tokom obrade na mail adresu kupca biće poslato obaveštenje o potvrdi porudžbine.
U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili problema vezanih za porudžbinu, Trgovac će kontaktirati kupca bez odlaganja.
Isporuke se vrše ponedeljkom i petkom, i to samo na teritoriji Beograda.


Član 6.
Cene

Sve cene koje su iskazane na sajtu shop.dogmabrewery.com su izražene u dinarima i u njih je uračunat PDV.
Za sve porudžbine uzimaju se važeće cene u trenutku potvrde plaćanja.
Trgovac zadržava pravo da trenutne cene može promeniti u svakom trenutku.
Kupovina robe uz posebne cenovne pogodnosti i/ili uz posebne prodajne podsticaje obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na sajtu.


Član 7.
Intelektualna svojina

Sav sadržaj (tekstovi, slike i drugi materijali) koji se nalazi na shop.dogmabrewery.com predstavlja intelektualnu svojinu Trgovca ili trećih lica od kojih je Trgovac dobio saglasnost za njegovo korišćenje.
Zabranjena je svaka upotreba sadržaja sajta shop.dogmabrewery.com u komercijalne ili u druge svrhe bez izričite saglasnosti Trgovca.


lan 8.
Završne odredbe

Na sva pitanja u vezi sa kupoprodajom robe putem sajta shop.dogmabrewery.com koja nisu uređena ovim Uslovima korišćenja i prodaje primenjivaće se odredbe važećih zakona u Republici Srbiji.
Ugovorne strane će nastojati da sva eventualna sporna pitanja reše mirnim putem, a ukoliko to ne bude moguće, takav spor će rešiti pred stvarno nadležnim sudom u Beogradu.
Trgovac zadržava pravo da ove Uslove korišćenja i prodaje menja bez prethodne najave, uz objavu na sajtu shop.dogmabrewery.com

Loading...